Aplicația INSPECT

Având în vedere noile reglementări privind siguranţa colectării datelor din teritoriu și normele GDPR, societatea Intelligent Assistance, după 8 ani de experiență în domeniul eficientizării managementului în Inspectoratele Școlare Județene, vine în sprijinul dumneavoastră cu aplicaţia INSPECT.

Aplicația a fost creată în vederea înlesnirii colectării în timp real (online) a datelor din teritoriu (județ) de la structurile școlare subordonate, și a prelucrării lor rapide și într-un mod standardizat, prin

Aplicația a fost creată în vederea înlesnirii colectării în timp real (online) a datelor din teritoriu (județ) de la structurile școlare subordonate, și a prelucrării lor rapide și într-un mod standardizat, prin intermediul bazelor de date. Pe scurt, aplicația software este dedicată facilitării serviciilor de colectare a datelor în spațiul virtual al internetului.

Aplicația este utilizată pentru:
 • Lansarea de lucrări specifice de către inspectorii din departamentele din cadrul Inspectoratului Școlar Județean către unitățile școlare din județ;
 • Administrarea completă a informațiilor din cadrul departamentului resurse umane;
 • Gestionarea personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic pe fiecare unitate, cu toate datele de contact dar și profesionale;
 • Centralizarea alocațiilor lunare și semestriale;
 • Gestionarea și centralizarea contractelor de finanțare (PNNR și altele);
 • Transport elevi;
 • Bani de liceu;
 • Burse profesionale;
 • Burse școlare;
 • Petiții online;
 • Centralizarea serviciului de Acte de studii;
 • Centralizarea rapoartelor de la Evaluarea 2.4.6;
 • Generarea condicii de prezență a cadrelor didactice pe baza orarului;
 • Posibilitatea centralizării în timp real a activității didactice (număr absențe și calitatea evaluării la clasă a elevilor) pentru unitățile ce au introdus CATALOGUL ONLINE INSPECT și care își dau acordul.
Centralizarea tuturor acestor date la nivel de unitate școlară dar și la nivel de inspectorat se face în timp real.

Imagini din aplicația destinată unităților școlare cu personalitate juridică.
Centralizarea tuturor acestor date la nivel de unitate școlară și la nivel de inspectorat se face în timp real.
Aplicațiile la nivel de INSPECTORAT au același template de afișare
numai că datele sunt prelucrate în vederea centralizării.

Introducerea încadrării cadrelor didactice:

Personalul auxiliar și nedidactic cu datele aferente:

Lista modulelor incluse în administrarea unităților școlare:

Imagine din aplicația de gestiune a actelor de studiu:

Lista aplicațiilor pentru administrarea catalogului online și arhiva blocată la editare a încadrărilor cadrelor didactice din anii anteriori.

Imagine din aplicația de gestionare a burselor școlare:

Centralizarea datelor din Evaluarea II, IV, VI.

Exemplificarea documentului printat necesar validării Proiectului de Încadrare, a Fișei de încadrare și a Vacantelor și Rezervatelor.

Imagine cu diferite lucrări comune, lansate de Inspectoratul Școlar spre completare si centralizare online, către unitățile subordonate:

Listarea la finalul anului a catalogului online.