BURSE-ONLINE (instituționale în țară și străinătate)

Introducere burse

Administrare la nivel de asociație – Alege Țara

Specificațiile tehnice ale aplicației

            Specificaţii tehnice particulare

 • aplicația folosește ca motor de baze de date MYSQL
 • interfețele online se pot deschide în orice browser de internet
 • aceste interfețe sunt trei la număr, câte una pentru fiecate tip de utilizator, administrator general, operator teritorial din regiune aflată în țara respectivă și utilizatorul final din unitatea de învățământ
 • interfețele sun realizate în PHP
 • accesul la baza de date se face cu ajutorul protocolului Secure Hyper Text Transfer Protocol (sau HyperText Transfer Protocol/Secure, abreviat HTTPS) care reprezintă protocolul HTTP încapsulat într-un flux SSL/TLS care criptează datele transmise de la un browser web la un server web, cu scopul de a se oferi o identificare criptată și sigură la server
 • aplicația se poate accesa de pe orice device inclusiv de pe smatphone
 • aplicația permite exportul de date în formatele fisierelor de tip Microsoft Office
 • datele vor fi stocate în Cloud (pe server administrate de catre furnizorul de servicii) urmând a fi descărcate (salvate si transmise către beneficiar) la finalizarea contractului.
 • în aplicație se vor introduce informații și se vor genera cereri pentru acordarea burselor/sprijin financiar, conform unor modele puse la dispozitie de autoritatea contractantă
 • se va asigura confidențialitatea tuturor informațiilor înregistrate
 • aplicația gestionează 3 registre cu numere de înregistrare (Registrul numerelor de înregistrare pentru burse acordate elevilor, Registrul numerelor de înregistrare pentru sprijin financiar acordat cadrelor didactice, Registrul numerelor de înregistrare pentru burse acordate studenților) si acordă număr și dată pentru fiecare cerere inregistrată.
 • Administratorul general poate acorda numere de inregistrare si pentru alte tipuri de documente.

Specificaţii tehnice generale

 • Design-ul permite operatorului găsirea ușoară a informațiilor pe care le caută
 • Interfața prietenoasă, intuitivă, ușor de utilizat pentru administrarea datelor specifice
 • Consistenta paginilor web – asigură consistența aplicației web, conținutul fiind introdus automat în layout-ul paginii (rescalarea automată);
 • Flexibilitatea aplicației – se adaptează foarte usor restructurării și redesignului interfeței paginilor
 • Accesul se face pe bază de utilizator si parolă, iar aplicația permite administratorului să adauge operatori și să verifice activitatea acestora.

Arhitectura software

 • Client Side Scripting – CSS și HTML
 • Nu folosește scripturi de ActiveX Controls și apleturi Java
 • Indiferent de cantitatea datelor, aceasta performeză în condiții de încărcare minimale și fără erori.
 • 4. Cerinte legate de uzabilitate
 • Sigla DRP va fi amplasată în loc vizibil pe fiecare pagina a site-ului
 • Meniul de navigare nu va ocupa mai mult de 10% din pagină
 • ID unic de identificare pentru operatori
 • ID unic de identificare pentru asociațiile partenere
 • ID unic pentru beneficiarii burselor si reprezentanții acestora
 • Administratorul va avea posibilitatea de a monitoriza numarul de înregistrări introduse și  timpul la care au fost introduse. Mai multe detalii se regăsesc rapoartele statistice genarate de aplicație

Securitatea datelor

 • Este configurată astfel încât să ofere protecție pentru următoarele vulnerabilitati:
 • Cross-site scripting;
 • Information leakage;
 • Predictable resource location;
 • SQL injection;
 • iFRAME injection;
 • Insufficient authentication;
 • Insufficient authorization;
 • Abuse of functionality;
 • Directory indexing;
 • HTTPS response splitting;

Precizez ca acest serviciu informatic este postat și pe SEAP