Imagini din aplicația INSPECT

Imagini din aplicația destinată unităților școlare cu personalitate juridică.
Centralizarea tuturor acestor date la nivel de unitate școlară și la nivel de inspectorat se face în timp real.
Aplicațiile la nivel de INSPECTORAT au același template de afișare
numai că datele sunt prelucrate în vederea centralizării.

Introducerea încadrării cadrelor didactice:

Personalul auxiliar și nedidactic cu datele aferente:

Lista modulelor incluse în administrarea unităților școlare:

Imagine din aplicația de gestiune a actelor de studiu:

Lista aplicațiilor pentru administrarea catalogului online și arhiva blocată la editare a încadrărilor cadrelor didactice din anii anteriori.

Imagine din aplicația de gestionare a burselor școlare:

Centralizarea datelor din Evaluarea II, IV, VI.

Exemplificarea documentului printat necesar validării Proiectului de Încadrare, a Fișei de încadrare și a Vacantelor și Rezervatelor.

Imagine cu diferite lucrări comune, lansate de Inspectoratul Școlar spre completare si centralizare online, către unitățile subordonate:

Listarea la finalul anului a catalogului online.