Inspect software

Având în vedere noile reglementări privind siguranţa colectării datelor din teritoriu și normele GDPR,
societatea Intelligent Assistance, după 8 ani de experiență în domeniul eficientizării managementului în Inspectoratele Școlare Județene, vine în sprijinul dumneavoastră cu aplicaţia INSPECT. Aplicația a fost creată în vederea înlesnirii colectării în timp real (online) a datelor din teritoriu (județ) de la structurile școlare subordonate, și a prelucrării lor rapide și într-un mod standardizat, prin intermediul bazelor de date. Pe scurt, aplicația software este dedicată facilitării serviciilor de colectare a datelor în spațiul virtual al internetului.

Aplicația este utilizată pentru:

 • Lansarea de lucrări specifice de către inspectorii din departamentele din cadrul
  INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN către unitățile școlare din județ;
 • Administrarea completă a informațiilor din cadrul departamentului resurse umane;
 • Gestionarea personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic pe fiecare unitate, cu toate datele de contact dar și profesionale;
 • Centralizare alocații semestriale;
 • Gestionare și centralizare contracte de finanțare (PNNR și altele);
 • Transport elevi;
 • Bani de liceu;
 • Burse profesionale;
 • Burse școlare;
 • Petiții online;
 • Centralizarea serviciului de Acte de studii;
 • Centralizare rapoarte Evaluarea 2.4.6;
 • Generare condică de prezență a cadrelor didactice pe baza orarului;
 • Posibilitatea centralizării în timp real a activității didactice (număr absențe și calitatea evaluării la clasă a elevilor) pentru unitățile ce au introdus CATALOGUL ONLINE INSPECT și care își dau acordul.

Centralizarea tuturor acestor date la nivel de unitate școlară dar și la nivel de inspectorat se face în timp real.